Grundläggande förståelse och beräkningsmetoder för Stirlingmotorer
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Det övergripande syftet var att skapa förutsättningar för att konstruera en Stirlingmotor med state-of-the-art egenskaper. Delmål var karaktärerisera nuvarande motor med provning, skapa ett validerat beräkningsverktyg samt utföra studier utifrån nuvarande motor för att visa på vägar till en motor med världsledande prestanda. Övergripande mål och samtliga delmål har uppnåtts och Cleanergy har nu tillgång till ett validerat analysverktyg för Stirlingcykeln och har gjort studier mot en framtida motor med förbättrad prestanda och med större marknadspotential.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Lars-Erik Eriksson

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-03119
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05