Resurssmarta produkter och tjänster genom återtillverkning och innovativa affärsmodeller
Research Project , 2011 – 2012

Projektet syftar till att förbättra företags processer för att utveckla resurssmarta erbjudanden av produkter och tjänster genom återtillverkning och innovativa affärsmodeller. Målet är att tydliggöra värde, potential, modeller och verktyg för framtagning av mer resurssmarta produkter och tjänster. De trefaldiga miljömålen och effekterna (grön tillväxt) för projektet är: 1. Ökad återanvändning och återvinning av produkter, komponenter och material, 2. Minskad resursanvändning vid produktion (främst material och energi) och 3. Minskade koldioxidutsläpp.

Participants

MariAnne Karlsson (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Thomas Nyström

at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2011–2012

More information

Latest update

2018-12-08