Resurssmarta produkter och tjänster genom återtillverkning och innovativa affärsmodeller
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Projektet syftar till att förbättra företags processer för att utveckla resurssmarta erbjudanden av produkter och tjänster genom återtillverkning och innovativa affärsmodeller. Målet är att tydliggöra värde, potential, modeller och verktyg för framtagning av mer resurssmarta produkter och tjänster. De trefaldiga miljömålen och effekterna (grön tillväxt) för projektet är: 1. Ökad återanvändning och återvinning av produkter, komponenter och material, 2. Minskad resursanvändning vid produktion (främst material och energi) och 3. Minskade koldioxidutsläpp.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Thomas Nyström

Tekniklektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-08