Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon

Målen med projektet har varit att vidareutveckla och implementera metoder för förbättrat bröstskadekriterium och förbättrade dockinstrumenteringar vid krockprovning av tunga kommersiella fordon.

Participants

Mats Svensson (contact)

Professor vid Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety, Person Injury Prevention

Kristian Holmqvist

Forskningsingenjör vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2011–2013

More information

Latest update

2016-06-16