Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Målen med projektet har varit att vidareutveckla och implementera metoder för förbättrat bröstskadekriterium och förbättrade dockinstrumenteringar vid krockprovning av tunga kommersiella fordon.

Deltagare

Mats Svensson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Kristian Holmqvist

Forskningsingenjör vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-16