Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda
Research Project , 2013 – 2017

I syfte att stödja EUs ambition om omfördelning av transporter från väg till järnväg är projektets mål att minska järnvägens livscykelkostnader och miljöpåverkan genom holistisk optimering inkluderande: - Förbättrad metod för att karakterisera järnvägsspår och detektera sektioner med dåliga upplagsvillkor i behov av underhåll - Designprocess för hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig utformning av betongsliprar baserad på predikterad och validerad status för aktuellt spåravsnittet. - Optimerad process för proaktivt spårunderhåll vad gäller metoder och intervall.

Participants

Anders Ekberg (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Dynamics

Collaborations

Abetong AB

Växjö, Sweden

Eber Dynamics AB

Falun, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2017 with 3,330,600.00 SEK

More information

Created

2015-02-27