Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

I syfte att stödja EUs ambition om omfördelning av transporter från väg till järnväg är projektets mål att minska järnvägens livscykelkostnader och miljöpåverkan genom holistisk optimering inkluderande: - Förbättrad metod för att karakterisera järnvägsspår och detektera sektioner med dåliga upplagsvillkor i behov av underhåll - Designprocess för hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig utformning av betongsliprar baserad på predikterad och validerad status för aktuellt spåravsnittet. - Optimerad process för proaktivt spårunderhåll vad gäller metoder och intervall.

Deltagare

Anders Ekberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Samarbetspartners

Abetong AB

Växjö, Sweden

Eber Dynamics AB

Falun, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03012
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-02-27