Environmental reliability of nano-structured polymer-metal composite thermal interface material
Research Project , 2012 – 2014

Syftet med projektet är att utveckla nya bornitrid- och nanopolymerbaserade termiska gränsskiktsmaterial (TIM) för elektronik- och mikrosystemapplikationer. Målet är att ta fram sådana TIM med minst fem gånger högre (20-25 W/mK) prestanda jämfört med befintliga TIM (4-5 W/mK). Dessa material ska även karaktäriseras med avseende på termiska egenskaper och långtidsegenskaper. Vidare ska framtagna TIM demonstreras i en applikation. Genom ökade termiska prestanda hos de aktuella termiska gränsskiktsmaterialen (TIM) åstadkommes en lägre arbetstemperatur och minskad energiförbrukning (ca 16-20%) hos elektronik- och mikrosystemprodukter jämfört vad dagens TIM erbjuder vid samma prestandanivå. Vidare skulle produkter baserade på i projektet framtagna TIM erbjuda stora konkurrensfördelar i takt med att den termiska budgeten krymper i framtidens elektronikprodukter. Detta gör det möjligt att befästa en stark marknadsposition eftersom ingen annan aktör direkt kan matcha de aktuella materialen i prestanda.

Participants

Johan Liu (contact)

Professor vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Collaborations

Saab AB

Bromma, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2014 with 920,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Nanoscience and Nanotechnology (2010-2017)

Areas of Advance

More information

Created

2015-03-26