Utveckling, karaktärisering och tillförlitlighetsanalys av högpresterande nanobaserade gränsskiktsmaterial
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syftet med projektet är att utveckla nya bornitrid- och nanopolymerbaserade termiska gränsskiktsmaterial (TIM) för elektronik- och mikrosystemapplikationer. Målet är att ta fram sådana TIM med minst fem gånger högre (20-25 W/mK) prestanda jämfört med befintliga TIM (4-5 W/mK). Dessa material ska även karaktäriseras med avseende på termiska egenskaper och långtidsegenskaper. Vidare ska framtagna TIM demonstreras i en applikation. Genom ökade termiska prestanda hos de aktuella termiska gränsskiktsmaterialen (TIM) åstadkommes en lägre arbetstemperatur och minskad energiförbrukning (ca 16-20%) hos elektronik- och mikrosystemprodukter jämfört vad dagens TIM erbjuder vid samma prestandanivå. Vidare skulle produkter baserade på i projektet framtagna TIM erbjuda stora konkurrensfördelar i takt med att den termiska budgeten krymper i framtidens elektronikprodukter. Detta gör det möjligt att befästa en stark marknadsposition eftersom ingen annan aktör direkt kan matcha de aktuella materialen i prestanda.

Deltagare

Johan Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Samarbetspartners

Saab AB

Bromma, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-03-26