Innovativ Framdrivning och Motorinstallation

Projektet Innovativ Framdrivning och Motorinstallation syftar till att minska flygmotorers kinetiska förluster och buller, genom att utveckla teknik för motorns framdrivande modul. Målet är att projektet skall utveckla avancerade höghastighetspropellrar och utvärdera dessa ur prestanda och bullersynpunkt. Även nacelle-fläktintegration för turbofläktmotorer kommer att analyseras.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2017 with 4,459,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-03-26