Innovativ Framdrivning och Motorinstallation
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Projektet Innovativ Framdrivning och Motorinstallation syftar till att minska flygmotorers kinetiska förluster och buller, genom att utveckla teknik för motorns framdrivande modul. Målet är att projektet skall utveckla avancerade höghastighetspropellrar och utvärdera dessa ur prestanda och bullersynpunkt. Även nacelle-fläktintegration för turbofläktmotorer kommer att analyseras.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Alexandre Capitao Patrao

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01189
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-03