Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS
Research Project, 2013 – 2017

Projektet kommer att studera tryckbrott i kompositstrukturer. Den kunskap som finns om tryckbrott i kompositer kommer att vidareutvecklas för att bättre förstå inverkan av den materialstruktur och belastning som återfinns i verkliga kompositstrukturer. Baserat på den kunskapen kommer projektet att utveckla prediktiva metoder för konstruktion och dimensionering av hårt belastade flygmotorkomponenter.

Participants

Ragnar Larsson (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-01119
Funding Chalmers participation during 2013–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2020-09-15