Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS

Projektet kommer att studera tryckbrott i kompositstrukturer. Den kunskap som finns om tryckbrott i kompositer kommer att vidareutvecklas för att bättre förstå inverkan av den materialstruktur och belastning som återfinns i verkliga kompositstrukturer. Baserat på den kunskapen kommer projektet att utveckla prediktiva metoder för konstruktion och dimensionering av hårt belastade flygmotorkomponenter.

Participants

Ragnar Larsson (contact)

Professor at Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea SICOMP

Pitea, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-10-26