Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Projektet kommer att studera tryckbrott i kompositstrukturer. Den kunskap som finns om tryckbrott i kompositer kommer att vidareutvecklas för att bättre förstå inverkan av den materialstruktur och belastning som återfinns i verkliga kompositstrukturer. Baserat på den kunskapen kommer projektet att utveckla prediktiva metoder för konstruktion och dimensionering av hårt belastade flygmotorkomponenter.

Deltagare

Ragnar Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea SICOMP

Piteå, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-26