Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Projektet kommer att studera tryckbrott i kompositstrukturer. Den kunskap som finns om tryckbrott i kompositer kommer att vidareutvecklas för att bättre förstå inverkan av den materialstruktur och belastning som återfinns i verkliga kompositstrukturer. Baserat på den kunskapen kommer projektet att utveckla prediktiva metoder för konstruktion och dimensionering av hårt belastade flygmotorkomponenter.

Deltagare

Ragnar Larsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01119
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15