Konstruktion för återtillverkning genom Effektiv Användning av Produktlivscykeldata /(KEAP)
Research Project , 2012 – 2013

Description missing.

Participants

Oskar Rexfelt (contact)

Associate Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2012-03825
Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-11-29