Konstruktion för återtillverkning genom Effektiv Användning av Produktlivscykeldata /(KEAP)
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Oskar Rexfelt (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03825
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-29