Research in nuclear safeguards
Research Project, 2014 – 2016

Icke-förstörande mätning av det fissila innehållet i utbränt bränsle och kärnavfall. Upptäckt och identifiering av smugglade och herrelösa strålkällor. Märkning av behållare för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Participants

Imre Pazsit (contact)

Nuclear Engineering

Kåre Axell

Nuclear Engineering

Dina Chernikova

Nuclear Engineering

Collaborations

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Stockholm, Sweden

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Project ID: 2014-2207
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-11-10