Forskning inom kärnämneskontroll
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Icke-förstörande mätning av det fissila innehållet i utbränt bränsle och kärnavfall. Upptäckt och identifiering av smugglade och herrelösa strålkällor. Märkning av behållare för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Deltagare

Imre Pazsit (kontakt)

Professor vid Nukleär teknik

Kåre Axell

vid Nukleär teknik

Dina Chernikova

Forskarassistent vid Nukleär teknik

Samarbetspartners

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-10