QUALITY II - Advanced quality assurance of welded and adhesively bonded joints
Research Project, 2014 – 2017

Projektet ska utveckla en oförstörande mätmetod baserad på laserultraljud (LUS) i syfte att möjliggöra automatiserad kvalitetssäkring av fogar i industriella miljöer. Målet är att automatiskt kunna utvärdera och kvalitetsbedöma ett stort antal fogar med högre noggrannhet och repeterbarhet än vad som är möjligt med dagens metoder. Aktuella applikationer inkluderar grövre MAG-svetsade strukturer men också limmade, punktsvetsade eller lasersvetsade tunnplåtsförband. Generellt är defekter som äventyrar strukturens säkerhet och livslängd i fokus.

Participants

Håkan Wirdelius (contact)

Advanced Non-destructive Testing

Collaborations

Cargotech Sweden, Hiab

Södertälje, Sweden

GE Healthcare Bio-Sciences

Uppsala, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Permanova Lasersystem

Mölndal, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-03949
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-11-29