QUALITY II - Advanced quality assurance of welded and adhesively bonded joints

Projektet ska utveckla en oförstörande mätmetod baserad på laserultraljud (LUS) i syfte att möjliggöra automatiserad kvalitetssäkring av fogar i industriella miljöer. Målet är att automatiskt kunna utvärdera och kvalitetsbedöma ett stort antal fogar med högre noggrannhet och repeterbarhet än vad som är möjligt med dagens metoder. Aktuella applikationer inkluderar grövre MAG-svetsade strukturer men också limmade, punktsvetsade eller lasersvetsade tunnplåtsförband. Generellt är defekter som äventyrar strukturens säkerhet och livslängd i fokus.

Participants

Håkan Wirdelius (contact)

Biträdande professor at Materials and Manufacturing Technology, Advanced Non-destructive Testing

Collaborations

Cargotech Sweden, Hiab

Södertälje, Sweden

GE Healthcare Bio-Sciences

Uppsala, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Permanova Lasersystem

Mölndal, Sweden

Scania

Södertälje, Sweden

Volvo Car Corporation

Gothenburg, Sweden

Volvo Construction Equipment

Eskilstuna, Sweden

Volvo Trucks

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-10-28