QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet ska utveckla en oförstörande mätmetod baserad på laserultraljud (LUS) i syfte att möjliggöra automatiserad kvalitetssäkring av fogar i industriella miljöer. Målet är att automatiskt kunna utvärdera och kvalitetsbedöma ett stort antal fogar med högre noggrannhet och repeterbarhet än vad som är möjligt med dagens metoder. Aktuella applikationer inkluderar grövre MAG-svetsade strukturer men också limmade, punktsvetsade eller lasersvetsade tunnplåtsförband. Generellt är defekter som äventyrar strukturens säkerhet och livslängd i fokus.

Deltagare

Håkan Wirdelius (kontakt)

Avancerad oförstörande provning

Samarbetspartners

Cargotech Sweden, Hiab

Södertälje, Sweden

GE Healthcare Bio-Sciences

Uppsala, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Permanova Lasersystem

Mölndal, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-03949
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29