Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME)

Nya verifieringsmetoder behövs för att säkerställa att olycksrisken för en självkörande bil är tillräckligt låg. Projektets övergripande mål är att skapa vetenskapligt underlag för, samt utveckla och validera metoder för verifieringen av autonoma fordon. Mer specifikt att: o Estimera säkerheten och prestanda för autonoma fordon från fältdata. o Identifiera kritiska situationer som avgör prestanda för autonoma fordon. o Förfina säkerhetsestimatet samt identifiera källor till fel från riktad testning och CAE. o Utvärdera funktionsändringar i ´short-loop´.

Participants

Jonas Fredriksson (contact)

Docent at Signals and Systems, Mechatronics

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Created

2015-04-27