Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME)
Research Project , 2014 – 2017

Nya verifieringsmetoder behövs för att säkerställa att olycksrisken för en självkörande bil är tillräckligt låg. Projektets övergripande mål är att skapa vetenskapligt underlag för, samt utveckla och validera metoder för verifieringen av autonoma fordon. Mer specifikt att: o Estimera säkerheten och prestanda för autonoma fordon från fältdata. o Identifiera kritiska situationer som avgör prestanda för autonoma fordon. o Förfina säkerhetsestimatet samt identifiera källor till fel från riktad testning och CAE. o Utvärdera funktionsändringar i ´short-loop´.

Participants

Jonas Fredriksson (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-01373
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Created

2015-04-27