Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME)
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Nya verifieringsmetoder behövs för att säkerställa att olycksrisken för en självkörande bil är tillräckligt låg. Projektets övergripande mål är att skapa vetenskapligt underlag för, samt utveckla och validera metoder för verifieringen av autonoma fordon. Mer specifikt att: o Estimera säkerheten och prestanda för autonoma fordon från fältdata. o Identifiera kritiska situationer som avgör prestanda för autonoma fordon. o Förfina säkerhetsestimatet samt identifiera källor till fel från riktad testning och CAE. o Utvärdera funktionsändringar i ´short-loop´.

Deltagare

Jonas Fredriksson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-04-27