EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid
Research Project, 2014 – 2017

Projektet ska forska på optimering av elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö genom att optimera hela flottan istället för att fokusera på enskilda fordon. Systemet tar hänsyn till trafikinformation i realtid, såsom trafikstockningar, och fordonsinformation, till exempel batteritillstånd och lastinformation, för att dynamiskt tilldela uppdrag till fordon. Resultatet är att fordon kommer att få lämpliga uppdrag dynamiskt och kommer att köra längs rutter optimerade i realtid, vilket ökar effektiviteten av hela flottan och bidrar positivt till trafikflödet.

Participants

Balázs Adam Kulcsár (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-01381
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Created

2015-04-27