EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet ska forska på optimering av elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö genom att optimera hela flottan istället för att fokusera på enskilda fordon. Systemet tar hänsyn till trafikinformation i realtid, såsom trafikstockningar, och fordonsinformation, till exempel batteritillstånd och lastinformation, för att dynamiskt tilldela uppdrag till fordon. Resultatet är att fordon kommer att få lämpliga uppdrag dynamiskt och kommer att köra längs rutter optimerade i realtid, vilket ökar effektiviteten av hela flottan och bidrar positivt till trafikflödet.

Deltagare

Balázs Adam Kulcsár (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-04-27