Analys av High Capacity Transports säkerhet och effektivitet genom trafikflödeshinder
Research Project , 2014 – 2016

Syftet med det här projektet är att utvärdera trafiksäkerheten och effektiviteten hos HCT-fordon genom algoritmiska verktyg och metoder i makroskopisk trafiksimulering. Istället för att fokusera på ett fordon, så är målet att analysera hur trafikflöden kan påverkas med olika HCT-konfigurationer, penetrationsnivåer, och trafikförhållanden. Införandet av HCT i verklig trafik påverkar de dynamiska variablerna i trafikflödet.

Participants

Balázs Adam Kulcsár (contact)

Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2016

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Basic sciences

Roots

More information

Latest update

2015-04-27