Analys av High Capacity Transports säkerhet och effektivitet genom trafikflödeshinder
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Syftet med det här projektet är att utvärdera trafiksäkerheten och effektiviteten hos HCT-fordon genom algoritmiska verktyg och metoder i makroskopisk trafiksimulering. Istället för att fokusera på ett fordon, så är målet att analysera hur trafikflöden kan påverkas med olika HCT-konfigurationer, penetrationsnivåer, och trafikförhållanden. Införandet av HCT i verklig trafik påverkar de dynamiska variablerna i trafikflödet.

Deltagare

Balázs Adam Kulcsár (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2015-04-27