Systemanalys av HCT-införande på väg

Målet med projektet är att öka kunskaperna om vilka systemeffekter ett eventuellt införande HCT (High Capacity Transport) på väg kan få, det vill säga vilka effekter införande av HCT har på samhället som helhet. Detta innefattar överflyttning mellan olika trafikslag, kapacitetsförändringar inom de olika systemen och alternativ användningen av frigjord kapacitet. Men också hur HCT påverkar transporternas kostnader och näringslivets konkurrenskraft. Projektet avser att komplettera aktuellt kunskapsläge med en bred systemanalys för att öka kunskaperna om villkor och systemeffekter av ett stegvis införande av HCT

Participants

Magnus Blinge (contact)

Universitetslektor at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Collaborations

Fordonskomponentgruppen (FKG) AB

Göteborg, Sweden

Forestry Research Institute of Sweden (Skogforsk)

Uppsala, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania

Södertälje, Sweden

Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL)

Stockholm, Sweden

Swedish Energy Agency

Eskilstuna, Sweden

Swedish Society for Nature Conservation

Stockholm, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Transportstyrelsen

Norrköping, Sweden

Trivector

Lund, Sweden

Volvo Technology

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-05-06