Systemanalys av HCT-införande på väg
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Målet med projektet är att öka kunskaperna om vilka systemeffekter ett eventuellt införande HCT (High Capacity Transport) på väg kan få, det vill säga vilka effekter införande av HCT har på samhället som helhet. Detta innefattar överflyttning mellan olika trafikslag, kapacitetsförändringar inom de olika systemen och alternativ användningen av frigjord kapacitet. Men också hur HCT påverkar transporternas kostnader och näringslivets konkurrenskraft. Projektet avser att komplettera aktuellt kunskapsläge med en bred systemanalys för att öka kunskaperna om villkor och systemeffekter av ett stegvis införande av HCT

Deltagare

Magnus Blinge (kontakt)

Universitetslektor vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Energimyndigheten

Eskilstuna, Sweden

Fordonskomponentgruppen (FKG) AB

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Naturskyddsföreningen

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk)

Uppsala, Sweden

Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL)

Stockholm, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Transportstyrelsen

Norrköping, Sweden

Trivector

Lund, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01401
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29