Karakterisering och livslängdsanalys av lasersvetsar med avseende på enskilda porer och kedjeporositet
Research Project , 2012 – 2013

När man lasersvetsar lättviktsmaterial, till exempel aluminium- och titanlegeringar, bildas ibland små porer. Tack vare deras små storlekar, så har de som individer låg inverkan på livslängden. Livslängden skulle dock kunna påverkas mer om porerna inte längre kan anses vara väl åtskilda ifrån varandra, således är avståndet mellan dem intressant att kunna mäta. Det är också allmänt känt att defektens avstånd ifrån ytan påverkar komponentens livslängd. Om man kunde detektera och mäta dessa små porers position i 3-D på ett industriellt hanterbart sätt så skulle man kunna göra livslängdsskattningar med mindre osäkerhet. Detta projekt har som mål att utveckla en digital röntgen procedur, tillsammans med algoritmer, för att möjliggöra mätning av komplett 3-D position för varje individuell por på ett industriellt görbart sätt redan vid tillverkningssteget. Vidare så ska utdata ifrån den oförstörande provningen direkt kopplas till en livslängdsmodell. Det vill säga så att en approximerad livslängd istället blir utdata ifrån provningen på varje svetsvolym. Det övergripande målet är alltså att undersöka sätt att koppla den oförstörande provningen närmare till kvalitetsbedömningen (IqNDE).

Participants

Håkan Wirdelius (contact)

Advanced Non-destructive Testing

Kenneth Hamberg

Advanced Non-destructive Testing

Peter Hammersberg

Quality Sciences

Erik Lindgren

Advanced Non-destructive Testing

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2010-01233
Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-03-19