The MEI method - Combining material flow analysis and life cycle assessment for evaluating effectiveness and potentials of municipal measures to reach environmental targets
Research Project , 2015 – 2018

Konsumtion av resurser och produkter i en kommun ger upphov till upplagring av material och avfall precis som omsättningen i naturliga system och kan beskrivas som kommunens metabolism. Målet med projektet är att skapa en förståelse av sambandet mellan kommunernas metabolism, kommunala miljöåtgärder och den faktiska miljöpåverkan som nås med dessa. För detta ändamål kommer en ny metod för beräkning av miljöprestanda i kommuner (MEI - Municipal Environmental Impact) att utvecklas och testas. Metoden utvärderar hur välriktade kommunala miljöåtgärder är och vilken potential de har för att nå satta miljömål. Det är även en metod för att undersöka eventuella kompromisser mellan olika miljöpåverkan som t.ex. övergödning och växthuseffekt. Projektet kombinerar metoderna materialflödesanalys (MFA), som undersöker fysiska flöden, och livscykelanalys (LCA), som undersöker miljöpåverkan från fysiska flöden. På så sätt identifieras de flöden som totalt står för en stor del av miljöpåverkan i en kommun. Projektet utvecklar också en metod for att kvantifiera kommunala miljöåtgärder till förändringar i materialflöden. MEI-metoden syftar till att möjliggöra mer effektiv kommunal planering för att nå lokala miljömål och bidra till de nationella miljömålen.

Participants

Yuliya Kalmykova (contact)

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2015–2018 with 5,297,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-01-10