MEI metoden- en kombination av materialflödesanalys och livscykelanalys för att utv ändamålsenligheten och potentialen för för kommunala åtgärder i arbetet med att nå uppsatta miljömål
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

Konsumtion av resurser och produkter i en kommun ger upphov till upplagring av material och avfall precis som omsättningen i naturliga system och kan beskrivas som kommunens metabolism. Målet med projektet är att skapa en förståelse av sambandet mellan kommunernas metabolism, kommunala miljöåtgärder och den faktiska miljöpåverkan som nås med dessa. För detta ändamål kommer en ny metod för beräkning av miljöprestanda i kommuner (MEI - Municipal Environmental Impact) att utvecklas och testas. Metoden utvärderar hur välriktade kommunala miljöåtgärder är och vilken potential de har för att nå satta miljömål. Det är även en metod för att undersöka eventuella kompromisser mellan olika miljöpåverkan som t.ex. övergödning och växthuseffekt. Projektet kombinerar metoderna materialflödesanalys (MFA), som undersöker fysiska flöden, och livscykelanalys (LCA), som undersöker miljöpåverkan från fysiska flöden. På så sätt identifieras de flöden som totalt står för en stor del av miljöpåverkan i en kommun. Projektet utvecklar också en metod for att kvantifiera kommunala miljöåtgärder till förändringar i materialflöden. MEI-metoden syftar till att möjliggöra mer effektiv kommunal planering för att nå lokala miljömål och bidra till de nationella miljömålen.

Deltagare

Yuliya Kalmykova (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Alexandra Lavers Westin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2014-1338
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Mistra Urban Futures

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15