Green Plastics
Research Project , 2012 – 2015

"Gröna" plaster har börjat användas som ett alternativ till "vanliga" oljebaserade plaster. Det har gett upphov till en mängd frågor som man behöver ha svar på. Viktiga frågeställningar är: Vad menas med "gröna" plaster? Hur gör man med risken för förorening av insamlade "vanliga" plaster? Vad kommer det att kosta att separera olika plastsorter? Hur påverkas återvunna material av "gröna" plaster? Hur ska återvunnen "grön" plast bearbetas? Till vad ska återvunnen "grön" plast användas? Ett av målen med projektet är att ta fram en återvinningsmanual över hur man återvinner "gröna" plaster och industriellt plastavfall. Man ska också se till att återvinningen inte orsakar miljö- eller hälsoproblem.

Participants

Antal Boldizar (contact)

Full Professor at Polymeric Materials and Composites

Collaborations

Cefur

Ronneby, Sweden

Hammarplast Consumer

Växjö, Sweden

Riflex Film

Ronneby, Sweden

Safeman

Olofström, Sweden

Södra

Växjö, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

University of Borås

Borås, Sweden

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Project ID: FOR2011/13nr15-2
Funding Chalmers participation during 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-06