Green Plastics

"Gröna" plaster har börjat användas som ett alternativ till "vanliga" oljebaserade plaster. Det har gett upphov till en mängd frågor som man behöver ha svar på. Viktiga frågeställningar är: Vad menas med "gröna" plaster? Hur gör man med risken för förorening av insamlade "vanliga" plaster? Vad kommer det att kosta att separera olika plastsorter? Hur påverkas återvunna material av "gröna" plaster? Hur ska återvunnen "grön" plast bearbetas? Till vad ska återvunnen "grön" plast användas? Ett av målen med projektet är att ta fram en återvinningsmanual över hur man återvinner "gröna" plaster och industriellt plastavfall. Man ska också se till att återvinningen inte orsakar miljö- eller hälsoproblem.

Participants

Antal Boldizar (contact)

Professor at Materials and Manufacturing Technology, Polymeric Materials and Composites

Collaborations

Cefur

Ronneby, Sweden

Hammarplast Consumer

Växjö, Sweden

Riflex Film

Ronneby, Sweden

Safeman

Olofström, Sweden

Södra

Växjö, Sweden

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

University of Borås

Borås, Sweden

Funding

Mistra

Funding years 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-05-27