Hållbar återvinning av "gröna" plaster
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

"Gröna" plaster har börjat användas som ett alternativ till "vanliga" oljebaserade plaster. Det har gett upphov till en mängd frågor som man behöver ha svar på. Viktiga frågeställningar är: Vad menas med "gröna" plaster? Hur gör man med risken för förorening av insamlade "vanliga" plaster? Vad kommer det att kosta att separera olika plastsorter? Hur påverkas återvunna material av "gröna" plaster? Hur ska återvunnen "grön" plast bearbetas? Till vad ska återvunnen "grön" plast användas? Ett av målen med projektet är att ta fram en återvinningsmanual över hur man återvinner "gröna" plaster och industriellt plastavfall. Man ska också se till att återvinningen inte orsakar miljö- eller hälsoproblem.

Deltagare

Antal Boldizar (kontakt)

Professor vid Polymera material och kompositer

Samarbetspartners

Cefur

Ronneby, Sweden

Hammarplast Consumer

Växjö, Sweden

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Riflex Film

Ronneby, Sweden

Safeman

Olofström, Sweden

Södra

Växjö, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06