Virtuell produktions planering - med hjälp av BIM och visualisering. Förstudie.
Research Project , 2014

Sammanfattning: Virtuell produktions planering (VPP) innebär att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt planerar produktionen virtuellt, innan den tillämpas i praktiken. Denna förstudie representerar en del i ett övergripande mål att utveckla och implementera en ny arbetsmetod för att planera byggproduktion genom att utnyttja 3D-visualisering och BIM. Den föreslagna planeringsmetoden, Virtuell Produktions Planering, bygger på att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt virtuellt bygger och planerar produktionen av byggnaden/byggobjektet innan planen tillämpas i verkligheten. Detta för att åstadkomma en bättre planering och i slutändan ett mer effektivt byggande. Syftet med förstudien var att synliggöra möjligheter och svårigheter med att implementera Virtuell Produktions Planering i praktiken. Målet är att denna förstudie skall kunna ligga till grund för ett mer omfattande FoU-projekt där fokus kommer att ligga på faktisk implementering av den föreslagna metoden.

Participants

Mattias Roupé (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: SBUF 12851
Funding Chalmers participation during 2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

Publications

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.cmb-chalmers.se/2014/Dokument/K...

Latest update

2015-06-08