Virtuell produktions planering - med hjälp av BIM och visualisering. Förstudie.
Forskningsprojekt , 2014

Sammanfattning: Virtuell produktions planering (VPP) innebär att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt planerar produktionen virtuellt, innan den tillämpas i praktiken. Denna förstudie representerar en del i ett övergripande mål att utveckla och implementera en ny arbetsmetod för att planera byggproduktion genom att utnyttja 3D-visualisering och BIM. Den föreslagna planeringsmetoden, Virtuell Produktions Planering, bygger på att de olika aktörerna i ett projekt gemensamt virtuellt bygger och planerar produktionen av byggnaden/byggobjektet innan planen tillämpas i verkligheten. Detta för att åstadkomma en bättre planering och i slutändan ett mer effektivt byggande. Syftet med förstudien var att synliggöra möjligheter och svårigheter med att implementera Virtuell Produktions Planering i praktiken. Målet är att denna förstudie skall kunna ligga till grund för ett mer omfattande FoU-projekt där fokus kommer att ligga på faktisk implementering av den föreslagna metoden.

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: SBUF 12851
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.cmb-chalmers.se/2014/Dokument/K...

Senast uppdaterat

2015-06-08