Beta-isosackarinsyra och slutförvaring av låg och medelaktivt avfall - Beta-isosackarinsyras påverkan på metallers rörlighet i ett slutförvar
Research Project , 2014 – 2015

Description missing.

Participants

Mark Foreman (contact)

Docent vid Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding Chalmers participation during 2014–2015

More information

Latest update

2018-01-30