Beta-isosackarinsyra och slutförvaring av låg och medelaktivt avfall - Beta-isosackarinsyras påverkan på metallers rörlighet i ett slutförvar

Description missing.

Participants

Mark Foreman (contact)

Docent at Chemical and Biological Engineering, Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding years 2014–2015

More information

Latest update

2015-09-04