Beta-isosackarinsyra och slutförvaring av låg och medelaktivt avfall - Beta-isosackarinsyras påverkan på metallers rörlighet i ett slutförvar
Research Project , 2014 – 2015

Description missing.

Participants

Mark Foreman (contact)

Docent vid Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 497,000.00 SEK

More information

Latest update

2018-01-30