Beta-isosackarinsyra och slutförvaring av låg och medelaktivt avfall - Beta-isosackarinsyras påverkan på metallers rörlighet i ett slutförvar
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mark Foreman (kontakt)

Docent vid Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30