Improvement of biogas generation by coupling bioelectrochemical systdms to anaerobic digestion

På grund av minskad tillgång på olja samt behovet av att minska påverkan från föroreningar på miljön, är en av de största utmaningarna i dagsläget att hitta hållbara och förnyelsebara energikällor.

Participants

Valeria Mapelli (contact)

Gästforskare at Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Göteborg Energi, Foundation for Research and Developmen

Funding years 2012–2014

More information

Latest update

2016-02-07