Improvement of biogas generation by coupling bioelectrochemical systdms to anaerobic digestion
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

På grund av minskad tillgång på olja samt behovet av att minska påverkan från föroreningar på miljön, är en av de största utmaningarna i dagsläget att hitta hållbara och förnyelsebara energikällor.

Deltagare

Valeria Mapelli (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Göteborg Energi, Forskningsstiftelsen

Projekt-id: 10-2012-0128
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-07