Closing the loop for phosphorous in chemical industry residues (PhosRes)

En biprodukt av vatten och fosfor bildas vid produktion av alkyl-ketene-dimer, AKD, som används för bestrykning av papper. Idag oxideras biprodukten till en typ av avfallslam och deponeras. Projektet ska ta fram och analysera en alternativ behandlingsmetod som istället separerar fosforn och möjliggör en återanvändning.

Participants

Britt-Marie Steenari (contact)

Professor at Chemical and Biological Engineering, Nuclear Chemistry

Collaborations

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Funding

Mistra

Funding years 2013–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-10-08