EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS KTH

Syfte och mål I det här projektet kommer vi att utveckla en pilotlinje för volymproduktion av vår Nano-TIM för att lansera denna nya produkt på marknaden. Produktionsteknologin utvecklad i detta projekt ämnar att skapa kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga produkter. Förväntade effekter och resultat Huvudresultatet av projektet kommer att vara pilotlinjeproduktion av ett kompositbaserat termiskt gränssnittsmaterial (TIM) i ett rulle-tillrullebaserat högpresterande produktionssystem. Dessa kan hjälpa till att förbättra prestandan och tillförlitligheten för nuvarande och framtida ICT-produkter genom att leverera prestanda som är två till fem gången högre än existerande produkter i termer av termisk ledningsförmåga. I synnerhet förväntar vi oss att denna nya TIM kan ta betydande marknadsandelar inom IT, LED, rymd- och fordonsindustrin.

Participants

Johan Liu (contact)

Professor at Microtechnology and Nanoscience, Bionano Systems

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Created

2015-07-14