EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS KTH
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Syfte och mål I det här projektet kommer vi att utveckla en pilotlinje för volymproduktion av vår Nano-TIM för att lansera denna nya produkt på marknaden. Produktionsteknologin utvecklad i detta projekt ämnar att skapa kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga produkter. Förväntade effekter och resultat Huvudresultatet av projektet kommer att vara pilotlinjeproduktion av ett kompositbaserat termiskt gränssnittsmaterial (TIM) i ett rulle-tillrullebaserat högpresterande produktionssystem. Dessa kan hjälpa till att förbättra prestandan och tillförlitligheten för nuvarande och framtida ICT-produkter genom att leverera prestanda som är två till fem gången högre än existerande produkter i termer av termisk ledningsförmåga. I synnerhet förväntar vi oss att denna nya TIM kan ta betydande marknadsandelar inom IT, LED, rymd- och fordonsindustrin.

Deltagare

Johan Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-07-14