Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning
Research Project , 2015

Energimyndigheten har sedan 1993 i flera utlysningsomgångar finansierat forskning inom etanolframställning från lignocellulosa. Senast i det pågående forskningsprogrammet Etanolprocesser. I detta projekt kommer en syntesanalys av forskningen som genomförts inom programmen att genomföras och resultatet kommer att sammanställas, dels avseende vad som uppnåtts inom olika processteg, dels hur dessa framsteg kan omsättas i en framtida kommersiell process. En verifiering i demoskala kommer också att genomföras. Projektet genomförs i nära samarbete med aktörer verksamma inom programmet, både från universitet och högskolor och näringsliv.

Participants

Lisbeth Olsson (contact)

Head of Division at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Carl Johan Franzén

Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 3877-8
Funding Chalmers participation during 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-06