Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning

Energimyndigheten har sedan 1993 i flera utlysningsomgångar finansierat forskning inom etanolframställning från lignocellulosa. Senast i det pågående forskningsprogrammet Etanolprocesser. I detta projekt kommer en syntesanalys av forskningen som genomförts inom programmen att genomföras och resultatet kommer att sammanställas, dels avseende vad som uppnåtts inom olika processteg, dels hur dessa framsteg kan omsättas i en framtida kommersiell process. En verifiering i demoskala kommer också att genomföras. Projektet genomförs i nära samarbete med aktörer verksamma inom programmet, både från universitet och högskolor och näringsliv.

Participants

Lisbeth Olsson (contact)

Professor vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2015 with 335,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-01-26