Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning
Forskningsprojekt, 2015

Energimyndigheten har sedan 1993 i flera utlysningsomgångar finansierat forskning inom etanolframställning från lignocellulosa. Senast i det pågående forskningsprogrammet Etanolprocesser. I detta projekt kommer en syntesanalys av forskningen som genomförts inom programmen att genomföras och resultatet kommer att sammanställas, dels avseende vad som uppnåtts inom olika processteg, dels hur dessa framsteg kan omsättas i en framtida kommersiell process. En verifiering i demoskala kommer också att genomföras. Projektet genomförs i nära samarbete med aktörer verksamma inom programmet, både från universitet och högskolor och näringsliv.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 3877-8
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06