Carl Johan Franzén

Avdelningschef vid Industriell bioteknik

Carl Johan Franzén är biträdande professor i bioreaktionsteknik. Han är avdelningschef för avdelningen för Industriell bioteknik, medlem i Chalmers fakultetsråd samt medlem i grundutbildningskommitten vid Institutionen för Life Sciences.

Hans forskning handlar om utveckling av robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer. Fokus ligger på samspelet mellan processförhållanden och mikrobiell fysiologi. Den främsta tillämpningen har varit avancerad fed-batch metodik för att möjliggöra bioetanolproduktion från lignocellulosa (s.k. 2:a generationens bioetanol) med hjälp av dynamiska matematiska modeller och fysiologiskt baserad styrning. Dessa metoder tillämpas också för biobaserad produktion av kemikaler, t.ex. mjölksyra, med hjälp av termofila bakterier. I industriella samarbeten studeras hur mikrobiella produktionsprocesser kan utformas och styras för att producera robusta startkulturer (mjölksyrabakterier) och probiotika (bifidobakterier). Hans forskning bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom bättre nyttjande av råmaterial och restprodukter från skogs- och jordbruk för produktion av viktiga förnyelsebara drivmedel, kemikalier och mikroorganismer.

Källa: chalmers.se
Image of Carl Johan Franzén

Visar 95 publikationer

2024

The lignocellulosic biorefinery concept is sound: a commentary on Zhao et al.

Carl Johan Franzén, Lisbeth Olsson, Katja Salomon Johansen
Trends in Biotechnology. Vol. 42 (4), p. 395-396
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2023

Novel Insights into the Molecular Mechanisms Underlying Robustness and Stability in Probiotic Bifidobacteria

Marie Schöpping, Anisha Goel, Kristian Jensen et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 89 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Stress Response in Bifidobacteria

Marie Schöpping, Ahmad A. Zeidan, Carl Johan Franzén
Microbiology and Molecular Biology Reviews. Vol. 86 (4)
Reviewartikel
2022

Genome-Wide Assessment of Stress-Associated Genes in Bifidobacteria

Marie Schöpping, T. Vesth, Kristian Jensen et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 88 (7), p. e0225121-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Why are you stressed? A systems-level comparison of two Bifidobacterium strains with different stability characteristics

Marie Schöpping, Anisha Goel, Carl Johan Franzén et al
Poster (konferens)
2021

Analysis of methods for quantifying yeast cell concentration in complex lignocellulosic fermentation processes

Ruifei Wang, Bettina Lorantfy, Salvatore Fusco et al
Scientific Reports. Vol. 11 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Identifying the essential nutritional requirements of the probiotic bacteria Bifidobacterium animalis and Bifidobacterium longum through genome-scale modeling

Marie Schöpping, Paula Gaspar, Ana Rute Neves et al
npj Systems Biology and Applications. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Multi-Scale Variability Analysis of Wheat Straw-Based Ethanol Biorefineries Identifies Bioprocess Designs Robust Against Process Input Variations

David Nickel, Rickard Fornell, Mathias Janssen et al
Frontiers in Energy Research. Vol. 8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Respiratory Physiology of Lactococcus lactis in Chemostat Cultures and Its Effect on Cellular Robustness in Frozen and Freeze-Dried Starter Cultures

Anna Johanson, Anisha Goel, Lisbeth Olsson et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 86 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Presence of galactose in precultures induces lacS and leads to short lag phase in lactose-grown Lactococcus lactis cultures

Bettina Lorantfy, Anna Johanson, Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira et al
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. Vol. 46 (1), p. 33-43
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Seed culture pre-adaptation of Bacillus coagulans MA-13 improves lactic acid production in simultaneous saccharification and fermentation

Martina Aulitto, Salvatore Fusco, David Benjamin Nickel et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 12 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Draft genome sequence of bacillus coagulans ma-13, a thermophilic lactic acid producer from lignocellulose

Martina Aulitto, Salvatore Fusco, Carl Johan Franzén et al
Microbiology Resource Announcements. Vol. 8 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A novel chimaeric flocculation protein enhances flocculation in Saccharomyces cerevisiae

Johan Westman, Jonas Nyman, Richard M.A. Manara et al
Metabolic Engineering Communications. Vol. 6, p. 49-55
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Sustaining fermentation in high-gravity ethanol production by feeding yeast to a temperature-profiled multifeed simultaneous saccharification and co-fermentation of wheat straw

Johan Westman, Ruifei Wang, Vera Novy et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 10 (213)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Bacillus coagulans MA-13: a promising thermophilic and cellulolytic strain for the production of lactic acid from lignocellulosic hydrolysate

Martina Aulitto, Salvatore Fusco, Simonetta Bartolucci et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 10 (210)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

High gravity lignocellulose bioprocess development for ethanol and lactic acid production by multi-feed simultaneous saccharification and fermentation

Carl Johan Franzén, Ruifei Wang, David Benjamin Nickel et al
Oral presentation at: Recent Advances in Fermentation Technology, RAFT12. Oct 29 - Nov 1, Bonita Springs, FL, USA.
Övrigt konferensbidrag
2016

Which methods for viable yeast cell quantification can be used in lignocellulosic fermentation processes

Ruifei Wang, Bettina Lorantfy, Salvatore Fusco et al
European Symposium of Biochemical Engineering Science (ESBES) 2016, 11-14 September, Dublin, Ireland
Poster (konferens)
2016

Water management in lignocellulosic ethanol production - A case study and comparative analysis from a Swedish perspective

Rickard Fornell, Carl Johan Franzén, K. Willquist et al
22nd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2016 and 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2016
Paper i proceeding
2016

Water Management in Lignocellulosic Ethanol Production- a Case Study and Comparative Analysis from a Swedish Perspective

Rickard Fornell, K. Willquist, A. Petersson et al
Chemical Engineering Transactions. Vol. 52, p. 703-708
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Inlärning av tröskelbegreppen inom Bioreaktionsteknik - studentdriven utveckling av en webbaserad modul för självstudier

Palmquist Elena, Maria Bohman, Isabella Palmgren et al
Övrigt konferensbidrag
2016

Model-based optimization and scale-up of multi-feed simultaneous saccharification and co-fermentation of steam pre-treated lignocellulose enables high gravity ethanol production.

Ruifei Wang, Pornkamol Unrean, Carl Johan Franzén
Biotechnology for Biofuels. Vol. 9 (1), p. 88-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Characterization of the respiratory physiology of Lactococcus lactis for starter culture production with improved acidification capacity

Bettina Lorantfy, Carl Johan Franzén, Lisbeth Olsson et al
Microbial Stress: From Molecules to Systems
Övrigt konferensbidrag
2015

Dynamic flux balancing elucidates NAD(P)H production as limiting response to furfural inhibition in Saccharomyces cerevisiae

U. Pornkamol, Carl Johan Franzén
Biotechnology journal. Vol. 10 (8), p. 1248-1258
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Multifeed simultaneous saccharification and fermentation enables high gravity submerged fermentation of lignocellulose.

Carl Johan Franzén, Ruifei Wang, Johan Westman et al
Recent Advances in Fermentation Technology (RAFT 11), Clearwater Beach, Florida, USA, November 8-11, 2015. Oral presentation.
Övrigt konferensbidrag
2015

Current progress in high cell density yeast bioprocesses for bioethanol production

Johan Westman, Carl Johan Franzén
Biotechnology journal. Vol. 10 (8), p. 1185-1195
Reviewartikel
2015

A FLO1 variant which yields a NewFlo phenotype

Johan Westman, Jonas Nyman, Rich Manara et al
32nd International Specialized Symposium on Yeasts, Perugia, Italy, September 13-17, 2015
Poster (konferens)
2015

Kinetic modeling-based optimization of multi-feed simultaneous saccharification and co-fermentation of wheat straw for ethanol production

Ruifei Wang, Johan Westman, Pornkamol Unrean et al
37th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, Oral presentation
Övrigt konferensbidrag
2015

Factors affecting the viability of Saccharomyces cerevisiae in Simultaneous Saccharification and co-Fermentation of pretreated wheat straw to ethanol

Johan Westman, Ruifei Wang, Vera Novy et al
32nd International Specialized Symposium on Yeasts
Poster (konferens)
2015

Scale-up of multi feed fed-batch simultaneous saccharification and co-fermentation of pretreated wheat straw to ethanol

Johan Westman, Ruifei Wang, Pornkamol Unrean et al
37th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals
Poster (konferens)
2015

What induces respiration in lactic acid bacteria? Characterization of respiratory metabolism of Lactococcus lactis in bioreactors for production of starter cultures with improved acidification capacity

Bettina Lorantfy, Carl Johan Franzén, Lisbeth Olsson et al
RAFT 11 Recent Advances in Fermentation Technology
Poster (konferens)
2014

Flocculation Causes Inhibitor Tolerance in Saccharomyces cerevisiae for Second-Generation Bioethanol Production

Johan Westman, Valeria Mapelli, Mohammad Taherzadeh Esfahani et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 80 (22), p. 6908-6918
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Process optimization of multi-feed SSCF

Ruifei Wang, Pornkamol Unrean, Lisbeth Olsson et al
10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences and 6th International Forum on Industrial Bioprocesses
Poster (konferens)
2014

Improved fermentation of inhibitory lignocellulose hydrolysates by Saccharomyces cerevisiae at high local cell density

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences (10th ESBES) and the 6th International Forum on Industrial Bioprocesses (6th IFIBiop), Lille, France, 7-10 September 2014
Övrigt konferensbidrag
2014

Novel process strategies lead towards efficient bioethanol production at high solid loadings

Rakesh Koppram, Charilaos Xiros, Ruifei Wang et al
Bioeconomy development in Sweden
Poster (konferens)
2014

Improved sugar co-utilisation by encapsulation of a recombinant Saccharomyces cerevisiae strain in alginate-chitosan capsules

Johan Westman, Nicklas Bonander, Mohammad Taherzadeh Esfahani et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Kinetic modeling of multi-feed simultaneous saccharification and co-fermentation of pretreated birch to ethanol

Ruifei Wang, Rakesh Koppram, Lisbeth Olsson et al
Bioresource Technology. Vol. 172, p. 303-311
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Continuous ethanol production with a membrane bioreactor at high acetic acid concentrations

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
Membranes. Vol. 4 (3), p. 372-387
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Improved inhibitor tolerance and simultaneous utilisation of hexoses and pentoses during fermentation of inhibitory lignocellulose hydrolysates by yeast at high local cell density

Johan Westman, Valeria Mapelli, Mohammad Taherzadeh Esfahani et al
Lignobiotech III, Concepción, Chile, 26-29 October 2014
Övrigt konferensbidrag
2013

Mechanically robust polysiloxane – ACA capsules for prolonged ethanol production

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Vol. 88 (6), p. 1080-1088
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Impact of Furfural on Rapid Ethanol Production Using a Membrane Bioreactor

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
Energies. Vol. 6 (3), p. 1604-1617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Together we are strong – Yeast flocculation for efficient fermentation of toxic hydrolysates

Johan Westman, Valeria Mapelli, Mohammad Taherzadeh Esfahani et al
5th Conference on Physiology of Yeast and Filamentous Fungi, 4-7 June, 2013, Montpellier, France
Poster (konferens)
2013

Systems biology methods and developments for Saccharomyces cerevisiae and other industrial yeasts in relation to the production of fermented food and food ingredients

Valeria Mapelli, Carl Johan Franzén, Lisbeth Olsson
Microbial Production of Food Ingredients, Enzymes and Nutraceuticals, p. 42-80
Kapitel i bok
2013

Rapid ethanol production by Saccharomyces cerevisiae in a membrane bioreactor

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
35th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals
Poster (konferens)
2013

High local cell density for efficient 2nd generation bioethanol production by Saccharomyces cerevisiae

Johan Westman, Valeria Mapelli, Mohammad Taherzadeh Esfahani et al
35th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 29-May 2, 2013. Portland Oregon, USA
Poster (konferens)
2012

Robust liquid core APTES-alginate-chitosan-alginate capsules for 2nd generation bioethanol production

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
34th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals
Poster (konferens)
2012

A novel process configuration of Simultaneous Saccharification and Fermentation for bioethanol production at high solid loadings

Rakesh Koppram, Ruifei Wang, Carl Johan Franzén et al
34th Symposium on Biotechnology for fuels and chemicals, April 30 – May 3, 2012, New Orleans, LA
Poster (konferens)
2012

Inhibitor tolerance and flocculation of a yeast strain suitable for second generation bioethanol production

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
Electronic Journal of Biotechnology. Vol. 15 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Inhibitor tolerance by high local cell density Saccharomyces cerevisiae cultures

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
34th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 30 - May 2, 2012, New Orleans, USA
Poster (konferens)
2012

Encapsulation-Induced Stress Helps Saccharomyces cerevisiae Resist Convertible Lignocellulose Derived Inhibitors

Johan Westman, R. B. Manikondu, Carl Johan Franzén et al
International Journal of Molecular Sciences. Vol. 13 (9), p. 11881-11894
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Physiological consequences of encapsulating Saccharomyces cerevisiae: A proteomic approach

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
Nordic Yeast Research Community Symposium, August 30-31, Göteborg, Sweden
Övrigt konferensbidrag
2012

Proteomic analysis of the increased stress tolerance of Saccharomyces cerevisiae encapsulated in liquid core alginate-chitosan capsules

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
PLoS ONE. Vol. 7 (11), p. e49335-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A novel process configuration of Simultaneous Saccharification and Fermentation for bioethanol production at high solid loadings

Rakesh Koppram, Ruifei Wang, Carl Johan Franzén et al
Advanced Biofuels in a Biorefinery Approach, February 28 - March 1, 2012, Copenhagen, Denmark
Poster (konferens)
2012

Physiological consequenses of high local cell density Saccharomyces cerevisiae cultures

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
Science and Technology Day 2012, Dept Chemical and Biological Engineering, Chalmers, Gothenburg, Sweden
Poster (konferens)
2012

Effects of encapsulation of microorganisms on product formation during microbial fermentations

Johan Westman, Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén et al
Applied Microbiology and Biotechnology. Vol. 96 (6), p. 1441-1454
Reviewartikel
2012

Physiological consequences of encapsulating Saccharomyces cerevisiae: A proteomic approach

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
13th International Congress on Yeasts, 26-30 August, Madison, Wisconsin, USA
Poster (konferens)
2012

Investigations of the inhibitor tolerance of encapsulated Saccharomyces cerevisiae

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
From Human Health to Biosustainability – Future Challenges for Life Science at Chalmers, 19 November 2012
Poster (konferens)
2012

Robust polysiloxane-ACA capsules for ethanol production from wood hydrolyzate by yeast

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
Life Science Engineering Area of Advance Conference, From Human health to Biosustainability – Future challenges for Life Science at Chalmers.
Poster (konferens)
2011

Encapsulation of yeast for efficient 2nd generation bioethanol production: Finite element modeling of concentration profiles in encapsulated yeast

Joana Paula Da Costa Pereira, Goncalo Carvalho Esteves, Carl Johan Franzén
IV International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, September 14-16, Torremolinos, Spain
Poster (konferens)
2011

Ethanol production at elevated temperatures using encapsulation of yeast

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
Journal of Biotechnology. Vol. 156 (1), p. 22-29
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Encapsulated vs. free yeast: A comparative proteomic study

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
International PhD course in Industrial Biotechnology for lignocellulose based processes, October 16-21, Göteborg, Sweden
Poster (konferens)
2011

Selective suppression of bacterial contaminants by process conditions during lignocellulose based yeast fermentations

Eva Albers, Emma Johansson, Carl Johan Franzén et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Inhibitor tolerance and flocculation: Characterization of a yeast strain suitable for 2nd generation bioethanol production

Johan Westman, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
Abstract book, Joint poster exhibition at the Dept Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, and Dept Chemistry, University of Gothenburg. April 12, Göteborg, Sweden
Poster (konferens)
2011

A novel process configuration of simultaneous saccharification and fermentation for bioethanol production at high solid loadings

Rakesh Koppram, Carl Johan Franzén, Eva Albers et al
ISAF2011, 10-14 October 2011, Verona, Italy
Övrigt konferensbidrag
2011

THERMOTOLERANCE OF ENCAPSULATED YEAST

Päivi Ylitervo, Mohammad Taherzadeh Esfahani, Carl Johan Franzén
Abstract book, Joint poster exhibition at the Dept Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, and Dept Chemistry, University of Gothenburg. April 12, Göteborg, Sweden
Poster (konferens)
2010

Increasing the thermotolerance of Saccharomyces cerevisiae by encapsulation

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
XVIII International Conference on Bioencapsulation, Porto, Portugal
Poster (konferens)
2010

On-line monitoring of fermentation processes in lignocellulose-to-bioalcohol production.

Anna Eliasson Lantz, Krist V. Gernaey, Carl Johan Franzén et al
Bioalcohol production: Biochemical conversion of lignocellulosic biomass, p. 315-339
Kapitel i bok
2010

Together we are strong! Inhibitor tolerance conferred by good neighbors?

Johan Westman, Farid Talebnia Rowshan, Carl Johan Franzén et al
Industrial Systems Biology: Sustainable Production of Fuels and Chemicals, Gothenburg, Sweden, August 2010 and XVIII International Conference on Bioencapsulation, Porto, Portugal, October 2010
Poster (konferens)
2010

Phenotypical and Physiological Characterization of a Flocculating Yeast Strain

Johan Westman, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
Physiology of Yeast and Filamentous Fungi (PYFF4), Rotterdam, Holland, June 2010 and 2010 International Workshop on Wood Biorefinery and Tree Biotechnology, Örnsköldsvik, Sweden, June 2010
Poster (konferens)
2010

Improving the stability and mechanical resistance of chitosan/alginate capsules for encapsulation of S. cerevisiae

Päivi Ylitervo, Carl Johan Franzén, Mohammad Taherzadeh Esfahani
International Workshop on Wood Biorefinery and Tree Biotechnology, Örnsköldsvik, Sweden
Poster (konferens)
2009

Ethanol production from lignocellulosic materials by encapsulated Saccharomyces cerevisiae

Päivi Ylitervo, Hamidreza Barghi, Carl Johan Franzén et al
Programme Conference of the Swedish Energy Agency Programme: Ethanol from Cellulose
Poster (konferens)
2007

Characterization of glucose transport mutants of saccharomyces cerevisiae during a nutritional upshift reveals a correlation between metabolite levels and glycolytic flux

Daniel Bosch, Mikael Johansson, Cecilia Ferndahl et al
Fems Yeast research. Vol. 8, p. 10-25
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The impact of severe nitrogen limitation and microaerobic conditions on extended continuous cultivations of Saccharomyces cerevisiae with cell recirculation

Tomas Brandberg, Lena Gustafsson, Carl Johan Franzén
Enzyme and Microbial Technology. Vol. 40 (4), p. 585-593
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Conservation laws and identifiability of rate expressions in biochemical models

Milena Anguelova, Gunnar Cedersund, Carl Johan Franzén et al
IET Systems Biology. Vol. 1 (4), p. 230-237
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Continuous fermentation of wheat-supplemented lignocellulose hydrolysate with different types of cell retention

Tomas Brandberg, Keikhosro Karimi, Mohammad Taherzadeh Esfahani et al
Biotech. Bioeng.. Vol. 98 (1), p. 80-90
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Continuous fermentation of undetoxified dilute acid lignocellulose hydrolysate with Saccharomyces cerevisiae ATCC 96581 using cell recirculation

Tomas Brandberg, Nima Sanandaji, Lena Gustafsson et al
Biotechnology Progress. Vol. 21, p. 1093-1101
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

The fermentation performance of nine strains of Saccharomyces cerevisiae in batch and fed-batch cultures in dilute-acid wood hydrolysate

Tomas Brandberg, Carl Johan Franzén, Lena Gustafsson
J Biosci Bioeng. Vol. 98, p. 122-125
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Metabolic flux analysis of RQ-controlled microaerobic ethanol production by Saccharomyces cerevisiae

Carl Johan Franzén
Yeast. Vol. 20, p. 117-132
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Carbon starvation can induce energy deprivation and a loss of fermentative capacity in Saccharomyces cerevisiae.

Elisabeth Thomsson, Christer Larsson, Eva Albers et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 69, p. 3251-3257
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Effects of furfural on the respiratory metabolism of Saccharomyces cerevisiae in glucose-limited chemostats

Ilona Sárvári Horváth, Carl Johan Franzén, Claes Niklasson et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 69 (7), p. 4076-4086
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Metabolic flux analysis of RQ controlled microaerobic ethanol production by Saccharomyces cerevisiae,

Carl Johan Franzén, Claes Niklasson
IEEC
Paper i proceeding
2000

Microaerobic glycerol formation in Saccharomyces cerevisiae

Roeland Costenoble, Hadi Valadi, Claes Niklasson et al
Yeast. Vol. 16, p. 1483-1495
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Growth and product formation in anaerobic and microaerobic continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae under carbon- and nitrogen limitation.

Carl Johan Franzén, Per Alsin, Claes Niklasson
Thermo Chimica Acta
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Modeling the fluxes of reducing equivalents in microaerobic RQ-controlled continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae.

Carl Johan Franzén, Claes Niklasson
Larsson C, Påhlman I-L, and Gustafsson L (eds.): BioThermoKinetics in the Post Genomic Era, p. 383-387
Paper i proceeding
1996

Use of the inlet gas composition to control the respiratory quotient in microaerobic bioprocesses.

Carl Johan Franzén, Eva Albers, Claes Niklasson
Chemical Engineering Science. Vol. 51, p. 3391-3402
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

A new method for studying microaerobic fermentation: II. An experimental investigation of xylose fermentation.

Carl Johan Franzén, Gunnar Lidén, Claes Niklasson
Biotechnology and Bioengineering. Vol. 44, p. 429-435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

A new method for studying microaerobic fermentation: I. A theoretical analysis of oxygen programmed fermentation.

Gunnar Lidén, Carl Johan Franzén, Claes Niklasson
Biotechnology and Bioengineering. Vol. 44, p. 419-427
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

An experimental guide to the relevant aeration rates in microaerobic bioprocesses.

Carl Johan Franzén, Gunnar Lidén, Claes Niklasson
Galindo E and Ramírez O (eds): Advances in Bioprocess Engineering. (Kluwer Academic Publishers), p. 255-265
Paper i proceeding
1994

Experimental Methods for Microaerobic Bioprocesses

Carl Johan Franzén
Licentiatavhandling

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 14 forskningsprojekt

2022–2022

Utveckling av cirkulär bioekonomi via nätverksbyggande mellan Chalmers och Brazilian Biorenewables National Laboratory

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Verena Siewers Systembiologi
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Formas

2020–

Robust enzymatic and microbial conversion and valorization of bio refinery side streams, part 2

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Nikolaos Xafenias Industriell bioteknik
Henrik Ström Strömningslära
Oskar Modin Vatten Miljö Teknik
Henrik Thunman Energiteknik
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Mathias Janssen Environmental Systems Analysis
Rickard Fornell Industriella energisystem och tekniker
Chalmers

2018–

Multi-scale bioethanol production systems analysis – from bio-reactor to LCA

Mathias Janssen Environmental Systems Analysis
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Chalmers

2018–2022

Systembiologiskt baserad rationell utveckling av biomassautbyte och stabilitet hos probiotiska biofidobakterier

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Marie Schöpping Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Innovationsfonden

2 publikationer finns
2016–2018

Bacillus coagulans som mikrobiell cellfabrik för produktion av mjölksyra från restprodukter i jord- och skogsbruk

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Salvatore Fusco Industriell bioteknik
Martina Aulitto Industriell bioteknik
Stiftelsen BLANCEFLOR Boncompagni Ludovisi, född Bildt

1 publikation finns
2016–2019

Bioetanol från gran och havreskal via processen "High Gravity Multifeed"-samtidig försockring och jäsning

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
David Nickel Industriell bioteknik
Energimyndigheten

4 publikationer finns
2015–2015

Kartläggning av nuläge och möjligheter för bioprocesser integrerade i bioraffinaderikoncept

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2015–2015

Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2014–2015

En jämförande analys av vattenflöden i lignocellulosabaserade etanolprocesser

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2014–2018

Karakterisering av respirativ fysiologi och utveckling av stresstålighet i Lactococcus lactis för produktion av robusta, högpresterande startkulturer vid högt utbyte

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Anna Johanson Industriell bioteknik
Innovationsfonden

2014–2016

Karakterisering av metabolism och robusthet Lactococcuccus lactis under olika fermenteringsbetingelser för produktion av startkulturer med förbättrad robusthet

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Valeria Mapelli Industriell bioteknik
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Bettina Lorantfy Industriell bioteknik
Formas

1 publikation finns
2013–2015

Etanolprocess med hög torrsubstanshalt och flockbildande xylosfermenterande jäst

Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2 publikationer finns
2013–2018

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Simon Harvey Energiteknik
Christel Cederberg Fysisk resursteori
Elin Svensson Energiteknik
Stavros Papadokonstantakis Energiteknik
Thore Berntsson Energiteknik
Karin Pettersson Energiteknik
Anne-Marie Tillman Environmental Systems Analysis
Eva Albers Industriell bioteknik
Christel Kampman Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Emma Karlsson Industriell bioteknik
Nikolaos Xafenias Industriell bioteknik
Joshua Mayers Industriell bioteknik
Maurizio Bettiga Industriell bioteknik
Hans Theliander Skogsindustriell kemiteknik
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Mathias Janssen Environmental Systems Analysis
Valeria Mapelli Industriell bioteknik
Västra Götalandsregionen
Formas

30 publikationer finns
2013–2014

Skogskemi: Hållbara kemikalier och material

Matteo Morandin Industriella energisystem och tekniker
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Processum Biorefinery Initiative AB

Det kan finnas fler projekt där Carl Johan Franzén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.