Experimental Methods for Microaerobic Bioprocesses
Licentiatavhandling, 1994

oxygen limitation

on-line monitoring

dynamic experiments

glucose

ethanol

yeast

xylose

fermentation


Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07