Robust liquid core APTES-alginate-chitosan-alginate capsules for 2nd generation bioethanol production
Poster (konferens), 2012

Författare

Päivi Ylitervo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

34th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08