Use of the inlet gas composition to control the respiratory quotient in microaerobic bioprocesses.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Eva Albers

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Chemical Engineering Science

Vol. 51 3391-3402

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07