Metabolic flux analysis of RQ controlled microaerobic ethanol production by Saccharomyces cerevisiae,
Paper i proceeding, 2002

Författare

Carl Johan Franzén

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

IEEC

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06