Microaerobic glycerol formation in Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Roeland Costenoble

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Hadi Valadi

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Institutionen för molekulär bioteknik

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Yeast

Vol. 16 1483-1495

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08