A new method for studying microaerobic fermentation: I. A theoretical analysis of oxygen programmed fermentation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Biotechnology and Bioengineering

Vol. 44 419-427

Ämneskategorier

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08